Elke dag doen de Belgen meer aan online shoppen,  maar zelden zijn ze zich volledig bewust van hun rechten of de verschillende rechtsregels die van toepassing zijn. Sterker nog, soms zijn zelfs de verkopers onvoldoende geïnformeerd. Met dit artikel geven we je een korte schets van je belangrijkste rechten naar aanleiding van de aankoop van een gebrekkig product. Het spreekt voor zich dat slechts de belangrijkste voorwaarden besproken worden.

Commerciële garantie is geen wettelijke garantie

“Niet tevreden, geld terug” en “Vijf jaar fabrieksgarantie” zijn bijkomende garanties die een verkoper kan aanbieden. Let erop dat deze commerciële garantie wel bijzondere voorwaarden kan inhouden. Het is dan ook een uitbreiding van de verplichte wettelijke garantie en consumentenbescherming.

Meer weten over de commerciële garantie?

Wettelijke garantie

Een consument heeft recht op de wettelijke garantie gedurende 2 jaar. De verkoper moet garanderen dat een product overeenstemt met wat jij hebt besteld. Hieronder valt niet enkel de kleur van je barbecue of het ontbrekende pootje van je nieuwe zetel.

De verkoper moet ook garanderen dat het product een redelijk te verwachten kwaliteit heeft en dat het geschikt is voor normaal gebruik. De slechte kwaliteit of ongeschiktheid geeft vaak aanleiding tot discussie. De consument draagt de bewijslast dat er werkelijk een gebrek is aan overeenstemming.

Wanneer het bestaan van een probleem vaststaat, moet men onderzoeken of het gebrek al bestond bij de levering. De eerste zes maanden geniet de consument van een wettelijk vermoeden dat het gebrek reeds bestond. Tijdens deze periode moet de verkoper aantonen dat jij het product verkeerd hebt gebruikt indien hij de garantie wilt weigeren.

Indien de verkoper besluit dat de garantie van toepassing is dan moet hij het product herstellen of vervangen. Indien hij dat niet doet, dan kan je een deel van de aankoopprijs, of zelfs de volledige prijs terugvragen (ontbinding).

Breng je kasticket of een bankbetalingsbewijs mee en zorg dat het product er netjes uitziet. Wees beleefd en respectvol tegen de verkoper. Het kan nooit genoeg herhaald worden dat er een verschil is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Meer weten over garantie?

Herroepingsrecht

De consument beschikt over nog een extra recht indien de overeenkomst op afstand werd afgesloten. Webshops moeten immers aan meer verplichtingen voldoen dan een gewone fysieke winkel. Let op: niet alle soorten goederen of diensten genieten van een herroepingsrecht.

Zo heeft de consument tot 14 dagen na levering het recht om van de overeenkomst af te zien. Dat betekent dat je een product mag terugsturen zonder enige reden op te geven. Zo krijg je de kans om thuis het product te inspecteren zoals je dat in een gewone winkel zou doen. Let dus op dat je niet verder gaat dan nodig is om het goed te inspecteren. Vele webshops bepalen bovendien dat een product niet uitgepakt of gebruikt mag worden.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet je de verkoper binnen de 14 dagen na de dag van levering hiervan verwittigen. Hij geeft je dan instructies om het product terug te sturen. Afhankelijk van de algemene voorwaarden van de verkoper is het mogelijk dat jij deze terugzendingskosten moet betalen. De verkoper moet je ten laatste 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Hij kan de terugbetaling inhouden indien hij je product of een verzendingsbewijs nog niet heeft ontvangen. Je doet er dus goed aan om hem hiervan een bewijsje door te mailen.

Meer weten over je herroepingsrecht?

Conflict met je verkoper?

In de praktijk heeft de eenzame consument weinig macht om een verkoper ergens toe te dwingen. Eens je in conflict bent met een ondernemer kan je de hulp inroepen van een (gratis) bemiddelingsorganisatie, de FOD Economie of een advocaat.

Test-Aankoop

Test-Aankoop is een welbekende consumentenorganisatie waar je een klacht bij kan indienen. Zij kunnen je bijstaan in het formuleren van een klacht of bij het onderhandelen.

Vraag hulp aan Test-Aankoop

Kwaliteitslabel BeCommerce

Indien je het product online hebt gekocht, dan is het ook aangeraden om contact op te nemen met Becommerce, het Belgisch kwaliteitslabel voor webshops. Becommerce geeft haar kwaliteitslabel aan webshops die slagen voor een juridische kwaliteitscontrole. Daarnaast aanvaardt Becommerce (kosteloos) klachten van elke consument.

Stel BeCommerce op de hoogte van je probleem

Kwaliteitslabel SafeShops

SafeShops is kleiner als BeCommerce momenteel maar heeft een gelijkaardige werking. Als de website waar je je aankoop maakte hun logo draagt, kun je ook bij hen terecht.

Stel SafeShop op de hoogte van je probleem met een SafeShop website

FOD Economie

Je kan ook een klacht indienen bij de FOD Economie indien een verkoper je rechten schendt.

Bezoek de site van de FOD Economie over geschillen

De FOD Economie is ook vlot bereikbaar via sociale media. Als je niet rechtstreeks een geschillenprocedure wilt opstarten of een gewone informele vraag hebt, kun je hen altijd al eens aanspreken via hun Twitter FOD Economie of Facebook profiel.

Advocaat

Als je er echt niet uitkomt, dan kan je de rechtbank over de zaak laten beslissen. Je dagvaardt uiteraard niet om de garantie op je iPhone af te dwingen. Afhankelijk van je bewijzen (inclusief vermoedens) en de hoogte van het bedrag kan je beslissen om deze gerechtelijke route te kiezen. Raadpleeg in dat geval een advocaat die in het consumentenrecht actief is.

Vind een advocaat

Natuurlijk hopen we allemaal dat het nooit zo ver komt. We hopen dat dit artikel je wat helderheid heeft verschaft over je rechten als consument bij online aankopen. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan nodigen we je graag uit om een reactie te laten hieronder of ons te contacteren via onze Facebook, Twitter of Google Plus.

Comments

comments